Jesteś ofiarą kolizji lub wypadku?

Co robić?

Zapisz dane sprawcy

Sprawca ma obowiązek podania danych osobowych oraz informacji o polisie. Na dokumencie z danymi sprawcy narysuj przebieg kolizji i poproś sprawcę o podpisanie.

Wezwij policję

Obecnie nie ma obowiązku wzywania policji do zdarzenia ale bywa, że towarzystwo ubezpieczeniowe tego wymaga. Sprawdź swoją polisę. Czasami zdarza się, że w późniejszym czasie sprawca uświadamia sobie inne okoliczności i wypiera się winy.

Woź ze sobą oświadczenie sprawcy

Jeżeli nie wiesz jakie informacje należy zanotować, bądź przezorny i wydrukuj sobie wzór dokumentu. Znajdź w internecie wzór oświadczenia sprawcy wypadku, wydrukuj je tak abyś miał je stale przy sobie.

Uczestnicy kolizji lub wypadku mają następujące prawa i obowiązki

  • Zapewnienie w miarę możliwości bezpieczeńswta w miejscu zdarzenia (np.: oznakowanie miejsca w celu uniknięcia dalszych szkód)
  • Zabezpieczenie w miarę możliwości mienia poszkodowanego
  • Uczestnicy winni posiadania obowiązkowego ubezpieczenia muszą udostępnić innym uczestnikom informacje o swojej polisie.

Artykuł ma jedynie charakter informacyjny.