Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi

Otrzymujemy często pytanie o ilość dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi.

 

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi w Polsce definiuje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeks Karny.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Art. 46

 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu.
 2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  1. stężenia we krwi od 0,2 o/oo do 0,5 o/oo alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
 3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
  1. stężenia we krwi powyżej 0,5 o/oo alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Kodeks Karny
Art. 115

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

 1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
 2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Nasze wyjaśnienie

Policja w celu określenia trzeźwości pierwszym kontakcie dokonuje pomiaru stężenia alkoholu we krwi w wydychanym powietrzu kierowcy przy pomocy alkomatu, ale najbardziej wiarygodny wynik uzyskuje się poprzez laboratoryjne badanie stężenia alkoholu we krwi.

Należy zauważyć, że różni ludzie indywidualnie reagują na alkohol. Podczas spożywania alkoholu stężenie alkoholu zależy od jego wchłanialności, wagi ciała, ilości spożytego jedzenia oraz wypitych napojów. Kalkulatory promili jedynie przybliżają prawdziwe stężenie, które jest nie do określenia bez przeprowadzeia laboratoryjnego badania.

Reasumując, można przyjąć, że łyżka syropu, cukierek zawierający spirytus, wypicie jednego piwa czy kieliszka wina nie powinne postawić nas w sytuacji konfliktu z prawem.

ZACHĘCAMY JEDNAK
DO WYSTRZEGANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
PRZED KIEROWANIEM POJAZDEM MECHANICZNYM

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi w sąsiadujących krajach

 • Białoruś: 0,0 o/oo
 • Czechy: 0,0 o/oo
 • Dania: 0,5 o/oo
 • Litwa: 0,4 o/oo
 • Niemcy: 0,5 o/oo
 • Rosja: 0,0 o/oo
 • Słowacja: 0,0 o/oo
 • Szwecja: 0,2 o/oo
 • Ukraina: 0,0 o/oo